Prezentarea Societatii

Prezentare

BT Capital Partners SA este o societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancusi, Nr. 74-76, parter, Romania, inmatriculata la ..

Personal

Structura BT Capital Partners Actionari semnificativi: BANCA TRANSILVANIA SA (99.27%), alti actionari persoane fizice si juridice (0.73%)

Situatii financiare

Situatii financiare anuale 2014 - IFRS auditate, BILANT, CONT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2014, Situatii financiare anuale 2013 - IFRS auditate

Indicatori Risc

RAPORTAREA PRIVIND FONDURILE PROPRII SI CERINTELE DE FONDURI PROPRII 31.12.2014 conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Proceduri

Proceduri BT Capital Partners SA: Politica de executare si administrare a ordinelor in cel mai bun interes al clientilor, Procedura de lucru privind administrarea reclamatiilor primite de la clienti