This page is automatically translated from Romanian into English.

Consultanță pentru fuziuni și achiziții

Servicii

Oferim servicii de fuziuni și achiziții companiilor private aflate în plină dezvoltare și potențialilor investitori. 

Indiferent dacă obiectivul unui client este de a crește cota de piață, de a concentra sau de a diversifica activitatea companiei, de a da o mai bună utilizare resurselor financiare, sau de a exploata sinergiile strategice, mobilizăm un ansamblu de activități dedicate pentru a căuta, structura și închide cu succes procesul de achiziție.

Experiență

Aplicăm cunoștințele de specialitate în servicii pentru finanțare și consultanță în management, cu scopul structurării celor mai bune condiții pentru clienții noștri. Colaborările cu partenerii internaționali ne oferă expunere în domeniul tranzacțiilor transfrontaliere, atât pentru piețele de M&A mature cât și emergente. Astfel reușim să depășim în mod proactiv provocările ridicate în procesele de încheiere a tranzacțiilor internaționale: fie ele de natură legislativă/reglementare, diferențe de sistem, culturale și juridice.


Cu o rețea profesională complexă susținută de parteneriate pe termen lung, atât din România cât si la nivel internațional, precum si cu ajutorul resursele extinse la nivel de grup financiar, putem identifica cu ușurință partenerii adecvați, strategici sau financiari, din orice domeniu sau cumpărătorii potriviți.


Vânzare, prin analizarea și evaluarea comprehensivă a companiei. Prin rețeaua de distribuție, atât locală cât și internațională, BT Capital Partners ajută la întocmirea documentelor de marketing, la identificarea potențialilor investitori (investitori strategici internaționali și fonduri de private equity), în negocierile cu investitorii și în închiderea tranzacției.


Achiziție, prin identificarea și evaluarea potențialelor companii țintă conform obiectivelor enunțate de client: creșterea cotei de piață, diversificarea produselor și serviciilor, utilizarea excesului de numerar pentru investiții strategice și potențiale sinergii. BT Capital Partners vă va asista pe toată durata derulării procesului, în emiterea ofertelor (structura financiară și comercială), în procesul de negociere și până la închiderea tranzacției.


Fuziune, fie prin absorbție, fie prin contopire, prin evaluarea sinergiilor operaționale și financiare, iar mai apoi cuantificarea impactului pe care acestea îl au asupra valorii companiei nou formate.
Tranzacții diverse de tipul spin-off, split-off, split-out și carve-out.
Leverage Buyout (LBO), procesul de achiziție al unei companii sau divizii de business – "companie țintă" – folosind finanțare pentru o parte din suma necesară tranzacției.
Management Buyout (MBO), tranzacție de tip LBO inițiată și coordonată de către echipa existentă de management, care dorește achiziționarea companiei.
Joint Venture (JV) – Înțelegerea economică în care două sau mai multe părți convin să pună la comun anumite resurse în scopul realizării unei activităti sau unui proiect specific.

Aplică online

Acest site este protejat de reCAPTCHA conform Google Privacy Policy & Terms of Service.