INDICATORI RISC

Rapoarte privind cerintele de publicare si transparenta

Adecvarea capitalului la riscuri la 31.12.2019

conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013

DENUMIRE
VALOARE (lei)
FONDURI PROPRII TOTALE
11,334,396.09
Fonduri proprii de nivel I
11,334,396.09
Fonduri proprii de nivel I de baza
11,334,396.09
Cuantumul total al expunerii la risc la 31.12.2019
56,398,976.83
Cuantumurile ponderate la risc pentru riscul de credit, riscul de contraparte (abordarea standardizata/metoda marcarii la piata)
32,273,126.91
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul de pozitie, riscul valutar si riscul de marfa (abordarea standardizata)
3,223,597.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de creanta
0.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de capital
0.00
Riscul valutar
3,223,597.00
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul operational (abordarea de baza) BIA
20,902,252.92
RATA FONDURILOR PROPRII
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza
20.10%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de baza
8,796,442.13
Rata fondurilor proprii de nivel 1
20.10%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1
7,950,457.48
Rata fondurilor proprii totale
20.10%
Excedentul (+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale>
6,822,477.94