SONDAREA PIETEI

Persoanele desemnate din cadrul BT Capital Partners S.A. să participe la activități de sondare a pieței

Activitatile de sondare a pietei pot avea loc doar in cursul programului normal de lucru, intre orele 09.00 – 18.30.