This page is automatically translated from Romanian into English.

Prezentarea societății BTCP

FATCA

În baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații. Având în vedere prevederile:
  • Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016
  • Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015
Vă aducem la cunoştinţă următoarele:
  • în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine la instituţiile financiare din România fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F;
  • aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.
Prima raportare se va face pe data de 31 august 2016 – raportare conturi din România ale rezidenţilor S.U.A., conform Legii conformităţii fiscale FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Detalii suplimentare regăsiţi aici şi accesând link-urile de mai jos: http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx