This page is automatically translated from Romanian into English.

Informații utile pentru investitori

Securitate online

Fraude online

Bursele de valori

 • Sunt locul potrivit pentru investirea resurselor financiare în acțiuni cu scopul de a crește capitalul investit inițial. Creșterea se poate realiza atât prin diferența de preț dintre momentul vânzării și momentul cumpărării, cât și prin dividende sau dobânzi, în funcție de structura și natura instrumentului ales.
 • Investițiile pe bursă sunt o alternativă la depozitele bancare. O investiție într-o companie listată pe bursă prezintă un grad de risc mai ridicat față de depozitele bancare, dar elementele prin care se poate majora capitalul investit sunt mai diversificate. Există posibilitata creșterii prețului activului, dar și a altor surse cum ar fi acordarea de dividente sub diferite forme (acțiuni sau cotă parte din profit).

Definitii

 • Actiunea– reprezinta o participare la capitalul social al unei companii. Actionarii detin un drept de proprietate asupra activelor nete ale companiei, proportional cu numarul de actiuni detinute. Actionarii au dreptul sa fie informati cu privire la activitatea companiei, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA) si sa incaseze dividende daca societatea a avut profit.
 • Ask– este pretul pentru care un vanzator este dispus sa cedeze titluri de valoare, marfuri sau valuta.
 • BET este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului celor mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata BVB.
 • BET-FI este primul indice sectorial al BVB si reflecta tendinta de ansamblu a preturilor fondurilor de investitii financiare (SIF-urilor) tranzactionate pe piata reglementata BVB. La acestea se adauga si Fondul Proprietatea.
 • Bid– este cel mai mare pret pe care potentialii cumparatori sunt dispusi sa il plateasca pentru titluri de valoare, marfuri, sau valuta.
 • Cuponul– dobanda platita pentru o obligatiune, exprimata ca procent din valoarea nominala. In cazul in care obligatiunea poarta un cupon fix, dobanda este de obicei platita anual sau semestrial.
 • Dividend– sunt doua tipuri de dividende pe care o companie le poate emite: numerar si dividende in actiuni. De obicei doar unul se plateste la o anumita perioada de timp (fie trimestrial, bianual sau anual), dar pot sa apara si ambele. In cazul dividendului numerar, o anumita suma de bani este distribuita fiecarui actionar (de exemplu, in cazul dividendelor in numerar de 0,25 lei pe actiune, proprietarul a 100 de actiuni va primi 25 lei in total). Dividende in numerar sunt platite in mod normal actionarilor din veniturile curente ale corporatiei sau din profituri acumulate.
 • Un dividend in actiuni este o distributie pro-rata de actiuni suplimentare pentru actionari. Un dividend de 10%, de exemplu, inseamna ca pentru fiecare 10 actiuni detinute, actionarul primeste o cota suplimentara. In cazul in care compania are 1.000.000 actiuni in circulatie (actiuni comune), dividendul in actiuni va creste numarul de actiuni aflate in circulatie ale societatii la un total de 1.100.000.
 • Instrumentele financiare derivate – sunt contracte de tip futures sau options, care au ca activ suport valori mobiliare sau alte active finaciare.
 • Obligatiunile municipale si corporative – instrumente financiare emise de organisme publice (stat, organism public al administratiei centrale sau locale) sau private (societati comerciale), reprezentand fractiuni dintr-un imprumut contractat de catre emitent, conferind detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzii si emitentului obligatia rascumpararii la scadenta, in conditiile specifice de emisiune a obligatiunilor.
 • Pret de inchidere – ultimul pret la care s-a efectuat o tranzactie in cursul unei zile de tranzactionare.
 • Pret mediu –Pretul mediu este calculat prin insumarea tuturor preturilor aferente si apoi impartirea sumei la numarul de preturi pentru o obligatiune.
 • Produsele structurate – sunt instrumente finaciare de natura valorilor mobiliare care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele aferente respectivului prospect, si care pot fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere. Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, companii de investitii, precum si alte institutii financiare aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatii competente. Desi se tranzactioneaza in mod similar cu instrumentele financiare din piata la vedere, produsele structurate prezinta trasaturi comune instrumentelor financiare derivate.
 • Riscul asociat investitiei pe piata de capital poate fi definit ca fiind dat de probabilitatea de a pierde o parte din suma investita initial sau intreaga suma. Riscul este perceput diferit de la individ la individ, din acest motiv el reprezentand un factor important luat in considerare de investitori, in momentul deciziei de a investi pe piata de capital. In functie de nivelul de risc asumat, investitorul poate decide alegerea unei strategii prudentiale prin selectarea unor instrumente financiare cu risc scazut (depozite bancare, titluri de stat, fonduri mutuale sau obligatiuni de stat/corporative), sau strategii moderate/agresive prin includerea in portofoliu a unor instrumente financiare cu grad de risc mai ridicat (actiuni, contracte futures, optiuni) care poate fi recompensat prin obtinerea unor randamente superioare. Riscurile asociate instrumentelor financiare comporta trei elemente: risc de emitent (societate), risc sectorial si risc de piata.
 • Riscul de piata este dat de conjunctura politica si economica existenta la nivel de tara. Este un risc care nu poate fi evitat, deoarece poate afecta toti emitentii, indiferent de sectorul de activitate.
 • Riscul de societate reprezinta posibilitatea ca un eveniment major sa afecteze activitatea unei societati comerciale, de natura sa duca la declinul sau chiar falimentul acesteia. Pe piata de capital sunt societati cu un nivel de risc investitional scazut (societati mari si stabile ale caror actiuni au o lichiditate ridicata) si societati cu un nivel de risc mai ridicat, dat de pierderile inregistrate, lichiditatea mai scazuta sau de activarea in cadrul unui sector economic instabil. Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de investitii – instrumente financiare ale unor emitenti ce activeaza in ramuri diferite ale economiei.
 • ROTX este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free floatului si reflecta in timp real miscarea actiunilor ‘blue chip’ tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti. Calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de Bursa de Valori din Viena (Wiener Borse AG), ROTX este proiectat ca un indice tranzactionabil.
 • Tendinta– directia generala a unei piete sau a pretului unui activ . O tendinta poate fi pe termen lung sau pe termen scurt. De exemplu, o piata “bull” pe termen lung include adesea o serie de corectii descendente pe termen scurt.

Intrebari frecvente

Pentru o investitie pe piata de capital este recomandata o strategie de investire care se alege in functie de profilul de risc al investitorului si suma de care dispune pentru investitie.

Pretul unei actiuni poate fi usor afectat de evenimente petrecute atat in cadrul companiei cat si in exteriorul ei. Printre cele mai importante influente asupra actiunilor sunt: contextul politic sau economic intern, regional sau international, evolutia generala a economiei si a pietei de capital, informatiile transmise de companie, cu privire la semnarea unor noi contracte, intrarea pe noi piete, investitii, schimbari ale conducerii, modificarea structurii actionarilor semnificativi, rezultatele financiare obtinute, articole de presa, sentimentul general al investitorilor si psihologia pietei, semnale de analiza tehnica.

Sumele minime pentru a investi sunt stabilite de societatile de intermediere. Pentru a investi prin BT Trade, platforma de tranzactionare a BT Capital Partners, suma minima este de 5.000 RON pe BVB, respectiv 3.000 EUR pe bursele externe.

Este necesara o societate de intermediere, care va efectua toate operatiunile necesare pentru a investi.

BT Trade este platforma online de tranzactii bursiere a BT Capital Partners, compania de brokeraj a Bancii Transilvania.

Companiile listate la bursa au obligativitatea publicarii periodice a situatiilor financiare si a altor evenimente importante.

Se poate castiga prin cresterea valorii actiunilor si prin impartirea profiturilor companiilor catre actionari.

Informatiile bursiere se pot obtine de la societatile de intermedieri bursiere, de pe site-urile de tranzactionare online, sau din presa economica, scrisa si online.

Profiturile companiilor se pot repartiza actionarilor, proportional cu numarul de actiuni detinute, sumele respective constituindu-se in dividende.

Oferta publica este procesul prin care o companie listata sau care vrea sa se listeze la bursa vinde o parte din actiuni, pentru a se finanta.

Bursa este o institutie prin care companiile se pot finanta, investitorii pot investi pentru a obtine un profit, iar cei care detin sau doresc sa detina actiuni pot tranzactiona.

Pretul actiunilor se formeaza printr-un mecanism clar stabilit si controlat de catre bursa, regula principala fiind legea cererii si ofertei.

Un simbol bursier este un sir de doua sau mai multe caractere care identifica in mod unic o valoare mobiliara, cum ar fi actiunile, pentru a simplifica tranzactiile bursiere. De exemplu, simbolul bursier pentru actiunile Bancii Transilvania este TLV.

De pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro.

Pentru tranzactionare societatile de intermediere incaseaza un comision, ca procent din valoarea tranzactiilor, si eventual un abonament lunar fix.

Profiturile companiilor listate la bursa pot fi distribuite catre actionari sau pot ramane in companii. Decizia apartine adunarii generale a actionarilor companiei.

Autoritatea de Supraveghere Financiara.

ESG

Ce este ESG?

ESG este un concept ce inglobeaza criterii de mediu, sociale si de guvernanta, pe care investitorii le-ar putea lua in considerare in initierea unei potentiale investitii.

Pentru familiarizarea cu principiile ESG si mai multe informații cu privire la schimbările climatice, sustenabilitate și raportarea non-financiară, vă invităm să vizitați urmatoarele link-uri utile: