This page is automatically translated from Romanian into English.

Petiții

Ce este Petiția?

“Petiția” este cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința noastră fapte care aduc atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul central sau sediile secundare BTCP, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronică ori prin sistem on-line, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr.126/2018 sau la informațiile furnizate de BTCP în urma solicitărilor de informații primite de la petenți; Prin “petent” se înțelege orice persoană fizică sau juridică, client/investitor al BT Capital Partners, care depune o petiție către BT Capital Partners cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 126/2018;

Petițiile depuse de petenți trebuie să conțină:

- Numele și prenumele;

- Codul numeric personal (CNP);

- Datele de contact ale petentului (adresa, număr de telefon, e-mail);

- Semnătură.

Funcția de conformitate este structura din cadrul BT Capital Partners responsabilă de supervizarea soluționării și de gestionarea petițiilor. Reprezentantul Funcției de conformitate al BTCP este: Iulia Voica (e-mail: iulia.voica@btcapitalpartners.ro , tel.: 0264.430.564) – Sediul Central Cluj-Napoca

BT Capital Partners va răspunde la fiecare petiție primită de la petenți într-un limbaj simplu și usor de înțeles, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia la Secretariatul General, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă, prin transmiterea prin orice mijloc de comunicare (poștă, e-mail) a unei adrese semnată de Conducerea și Reprezentantul Funcției de conformitate ai BTCP. În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, BT Capital Partners va informa petentul cu privire la cauzele întârzierii și va preciza termenul în care va fi soluționată petiția, care nu poate depăși cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției.


În cazul în care petiția nu este formulată de petent, aceasta trebuie să conțină suplimentar următoarele informații despre persoana care formulează petiția:
  • Numele si prenumele;
  • Datele de contact (adresa, număr de telefon, e-mail);
  • Calitatea și interesul în cauză;
  • Semnătura.
In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data inregistrarii petitiei la Secretariatul General, sau oricand la cererea petentului, Reprezentantul Functiei de conformitate: