Petitii

“Petitia” este cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta BT Capital Partners fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulata in scris si depusa la sediul central sau sediile secundare ale BT Capital Partners, dupa caz, transmisa prin posta sau posta electronica ori prin sistem on-line, prin intermediul careia un petent sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu, isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr.126/2018 sau la informatiile furnizate de BT Capital Partners in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti; Prin “petent” se intelege orice persoana fizica sau juridica, client/investitor al BT Capital Partners, care depune o petitie catre BT Capital Partners cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 126/2018; Petitiile depuse de petenti trebuie sa contina:
  • Numele si prenumele;
  • Codul numeric personal (CNP);
  • Datele de contact ale petentului (adresa, numar de telefon, e-mail);
  • Semnatura.
In cazul in care petitia nu este formulata de petent, aceasta trebuie sa contina suplimentar urmatoarele informatii despre persoana care formuleaza petitia:
  • Numele si prenumele;
  • Datele de contact (adresa, numar de telefon, e-mail);
  • Calitatea si interesul in cauza;
  • Semnatura.
Functia de conformitate este structura din cadrul BT Capital Partners responsabila de supervizarea solutionarii si de gestionarea petitiilor. Reprezentantul Functiei de conformitate al BT Capital Partners este: In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data inregistrarii petitiei la Secretariatul General, sau oricand la cererea petentului, Reprezentantul Functiei de conformitate: BT Capital Partners va raspunde la fiecare petitie primita de la petenti intr-un limbaj simplu si usor de inteles, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la Secretariatul General, indiferent dacă solutia este favorabila sau nefavorabila, prin transmiterea prin orice mijloc de comunicare (posta, e-mail) a unei adrese semnata de Conducerea si Reprezentantul Functiei de conformitate ai BT Capital Partners. In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, BT Capital Partners va informa petentul cu privire la cauzele intarzierii si va preciza termenul in care va fi solutionata petitia, care nu poate depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei.