This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative WINE

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, va informeaza ca in data de 22.05.2024, a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba plata unui dividend brut in valoare de 0,65 lei/actiune. I.2. Stabilirea datei de 29.07.2024 ca data de inregistrare, data de 26.07.2024 ca ex-date, 16.08.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/WINE_20240522172656_Purcari-Wineries-Raport-Curent-rezolutie-AGA-22-05-2024.pdf