This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative VNC

VRANCART SA va informeaza ca in data de 25.01.2024, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 31.920.075 lei, de la 169.121.665,30 lei la 201.041.740,30 lei, prin emiterea unui numar de 319.200.750 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare. Etapa I. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 0,1887403. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/actiune Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate. Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preemptiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris in Etapa I, proportional cu drepturile de preferinta detinute, la o rata de subscriere calculata ca raport intre numarul de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I si numarul total de actiuni existent la data hotararii. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in Etapa II este de 0,11 lei/actiune. Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

I.2. Stabilirea datei de 16.02.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.02.2024 ca ex-date, 19.02.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/VNC_20240125173757_VRANCART---Raport-curent-AGEA-25-01-2024.pdf