This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative VNC

Conducerea VRANCART SA, informeaza investitorii despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ('ASF') in data de 13.05.2024, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 455/13.05.2024. Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF:

Eveniment si Data Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta -15.05.2024 - 14.06.2024 Etapa 2: subscrieri in baza drepturilor de preferinta - 21.06.2024 - 04.07.2024

Etapa I. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 0,1887403. Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/actiune Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preemptiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris in Etapa I, proportional cu drepturile de preferinta detinute, la o rata de subscriere calculata ca raport intre numarul de actiuni ramase nesubscrise in Etapa I si numarul total de actiuni existent la data hotararii. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in Etapa II este de 0,11 lei/actiune. Actiunile care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operatiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie. Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central si, respectiv, toti investitorii subscriitori in Etapa a II-a a Ofertei, pot subscrie in Oferta numai prin intermediul SSIF GOLDRING S.A., din Targu Mures, str. Tudor Vladimirescu, nr 56A, tel/fax. 0265269195/0365455254, catre care vor transmite si depune Formularul de Subscriere, (i) in format fizic in original, semnat olograf - prin curier, scrisoare recomandata sau personal, respectiv (ii) prin email, la adresa subscrieri@goldring.ro semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru procesarea subscrierilor este de 27 lei, pentru fiecare instructiune introdusa. Pentru detalii va rugam sa accesati Publicarea Prospectului de majorare a capitalului prin aport in numerar https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=VNC