This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative TTS

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) va informeaza ca in data de 28.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului realizat in 2022 , din care suma de 33.000.000 lei pentru dividende.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2023 ca ex-date, data de 08.06.2023.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.