This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative TSLA

SC TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV, va informeaza ca in data de 15.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea sumei de 3.330.269 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00647 lei/actiune, din profitul realizat in exercitiul financiar 2023.

I.2. Stabilirea datei de 11.09.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.09.2024 ca ex-date, data de 30.09.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/TSLA/TSLA_20240415165751_Raport-curent-hot-AGOA-APRILIE2024.pdf