This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative TRANSI

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. va informeaza ca in data de 22.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2023 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,015 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 01.07.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.06.2024 ca ex-date, data de 22.07.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/TRANSI_20240422185732_RC-hotarari-AGEA-AGOA-aprilie-2024---RO.pdf