Notificare evenimente corporative TRANSI

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.va informam ca in data de 24.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2022 si fixarea dividendului brut pe actiune in suma de 0,014 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2023 ca ex date, data de 23.06.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/TRANSI_20230424172210_RC-hotarari-AGEA-AGOA-aprilie-2023---RO.pdf