This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A., va informeaza ca in data de 29.09.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba' distribuirea dividendelor in numerar din profitul anului 2022 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 897.540.893 lei din rezervele de profit net aferente anului 2022, precum si suma de 4.914.768,77 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti, astfel suma totala de 902.455.661,77 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Dividendul brut/actiune este 1,13 lei. I.2. Stabilirea datei de 23.10.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.10.2023 ca ex-date, 06.11.2023 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/TLV_20230929161618_raport-curent-HOTARARI-AGA-2023.pdf