Notificare evenimente corporative TBM

TURBOMECANICA S.A. va informeaza ca in data de 28.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2022, din care suma de 8.500.000lei pentru dividende. Dividend brut 0,02301 lei/actiune. I.2. Stabilirea datei de 10.10.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.10.2023 ca ex-date, 25.10.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/TBM_20230428134118_RO-Raport-Curent-AGOA-AGEA-27-04-2023.pdf