This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative SNP

OMV PETROM S.A., va informeaza ca in data de 24.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2023 si distribuirea unui dividend in valoare bruta de 0,0413 RON/actiune. I.2. Stabilirea datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2024 ca ex-date, 05.06.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/SNP_20240424170733_Raport-curent-hotarari-AGOA.pdf