This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative SNP

OMV PETROM S.A., va informeaza ca in data de 12.09.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba propunerea Directoratului cu privire la distribuirea unui dividend special, in valoare bruta de 0,0450 RON/actiune. I.2. Stabilirea datei de 28.09.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 27.09.2023 ca ex-date, 19.10.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/SNP_20230912142255_Raport-curent-hotararea-AGOA-RO.pdf