This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative SIF4

SIF MUNTENIA S.A. va informam ca in data de 05.02.2024, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba schimbarea denumirii societatii din Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. in LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. si se aproba modificarea corespunzatoare a Art.1 alin (1) ' (6) din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: '(1) Denumirea societatii este "LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A." denumita in continuare "Societatea". In toate documentele emanand de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi mentionate datele de identificare si informatiile solicitate de legislatia in vigoare, noua denumire va fi utilizata in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte asemenea acte emanand de la societate doar incepand cu data autorizarii/aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a noii denumiri. I.2. Stabilirea datei de 23.02.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.02.2024 ca ex-date. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/SIF4_20240205083422_RapCrt-Hotarari-AGEA-3-feb-2024-RO.pdf