This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative SFG

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., va informeaza ca in data de 04.09.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1 Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 45.007.234,40 lei din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2020-2022, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 1,16 Lei.

I.2. Stabilirea datei de 19.09.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.09.2023 ca ex-date, 10.10.2023 ca data platii.

II. Pentru detalii va rugam sa accesati: Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/SFG_20230904154521_RAPORT-CURENT-SFG-51-RO.pdf