Notificare evenimente corporative PTR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A., va informeaza ca in data de 26.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022. Dividendul brut este in valoare de 0,008805 lei/actiune. I.2. Stabilirea datei de 22.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.06.2023 ca ex-date, 12.07.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.