This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC S.A. Bucuresti. va informeaza ca in data de 21.03.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea sumei de 16.667.224 lei, cu titlu de dividende, din rezultatul reportat reprezentand profitul anilor 2022 si 2023. Dividendul brut este 28,06124 lei per actiune I.2. Stabilirea datei de 09.04.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.04.2024 ca ex-date, 29.04.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20240321121052_Raport-curent-Hotarare-AGOA-Practic-21-03-2024.pdf