This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative PRBU

PRACTIC SA Bucuresti, va informeaza ca in data de 24.10.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea sumei de 14.551.996 lei, cu titlu de dividende, din rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat al anului 2022. I.2. Stabilirea datei de 09.11.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.11.2023 ca ex-date, data platii 28.11.2023.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/PRBU/PRBU_20231024150301_Raport-curent-Hotarare-AGOA-24-10-2023.pdf