This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative ONE

ONE UNITED PROPERTIES va informam ca in data de 09.10.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Distribuirea de dividende interimare din primele sase luni din exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2023, in valoare de 37.976.491,71 RON (brut), adica un dividend de 0,01 RON/actiune (brut, prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate la data convocarii AGOA) din profitul net distribuibil in valoare de 64.960.806 RON (din care 16.899.806 RON reprezinta profitul net distribuibil aferent primei jumatati a exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2023). I.2. Stabilirea datei de 16.01.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.01.2024 ca ex-date, 31.01.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/ONE_20231009173906_RO-ONE-Raport-Curent-no-55-2023.pdf