This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative OIL

OIL TERMINAL S.A. va informam ca in data de 27.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2022, din care suma de 9.533.012 lei pentru dividend. Dividend brut 0,00318066 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2023 ca ex-date, 07.06.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/OIL_20230427135154_Raport-curent-Hotarari-AGOA-27-04-2023.pdf