This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative MET

Conducerea META ESTATE TRUST S.A. (denumita in continuare 'Societatea') informeaza investitorii cu privire la publicarea documentului de informare referitor la distribuirea de actiuni gratuite de catre Societate in cadrul majorarii capitalului social cu suma de 6.456.495 RON, prin emisiunea unui numar de 6.456.495 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoarea nominala de 1 RON per actiune ('Actiunile Noi'), aprobata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 25 septembrie 2023 (punctele 3 si 4) ('Majorarea Capitalului Social'), care vor fi alocate dupa cum urmeaza: a) Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii; ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar de Actiuni Noi calculat dupa formula 100x(6.456.495/87.035.241); b) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul Majorarii Capitalului Social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior; si c) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la litera a) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform literei b) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 1 RON per actiune I.1.Stabilirea datei de 08.11.2023 ca data de inregistrare, data de 07.11.2023 ca ex-date, 06.11.2023 ca data participarii garantate, data de 09.11.2023 ca data platii si 24.11.2023 ca data platii fractiunilor de actiuni. Pentru detalii va rugam sa accesati Document de informare referitor la distribuirea de actiuni gratuite https://bvb.ro/info/Raportari/MET/MET_20231101165752_Document-de-informare-referitor-la-distribuirea-de-ac-iuni-g.pdf