This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative MACO

MACOFIL S.A., va informeaza ca in data de 17.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, din care suma de 975.644,73 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,27 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2024 ca ex-date, 06.06.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/MACO/MACO_20240418111700_Raport-curent-Hotarare-AGOA-17-04-2024.pdf