This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative LIH

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea in data de 3 iunie 2024 a Deciziei Consiliului de Administratie in ceea ce priveste derularea majorarii capitalului social cu emitere de actiuni gratuite in beneficiul actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Decizia Consiliului de Administratie a fost adoptata in conformitate cu Hotararea AGEA din 29.04.2024

Astfel, Consiliului de Administratie al Societatii a aprobat:

  1. Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 3,0249 actiuni detinute la data de inregistrare.
  2. Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior este in valoare de 2,2861 lei
  3. Data de inregistrare este data de 27.06.2024
  4. Ex-date este data de 26.06.2024
  5. Data platii este data de 28.06.2024
  6. Data platii pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare este data de 05.07.2024. Pentru detalii va rugam sa accesati Majorare capital social - Decizie CA https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20240604161157_50-Raport-curent-MCS-DecCA03-06-2024-docx.pdf