This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative LIH

LIFE IS HARD S.A. va informeaza ca in data de 25.01.2024, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba, majorarea capitalului social cu aport in numerar si cu conversie de creante certe, lichide si exigibile asupra societatii detinute de beneficiarii programului de stimulare si fidelizare de tip Stock Option Plan, cu suma de pana la 370.000 RON valoare nominala prin emisiunea unui numar de pana la 740.000 actiuni noi ordinare cu o valoare nominala de 0,5 RON/actiune, in urmatoarele conditii: 1.1. In prima etapa a majorarii capitalului social, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in baza exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA); 1.2. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent operatiunii de majorare a capitalului social, in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 1.3. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor Societatii la data prezentei Adunari Generale. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de catre AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la aceeasi data de inregistrare; 1.4. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare; 1.5. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat inRegistrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, respectiv 0,0250769201. In cazul in care numarul rezultat de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la cel mai apropiat numar natural inferior; 1.6. Intr-o a doua etapa a majorarii capitalului social, actiunile ramase nesubscrise in prima etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi ofertate in cadrul unui plasament privat cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror termeni, conditii si criterii de desfasurare vor fi stabiliti ulterior prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii. In cadrul plasamentului privat, un numar de pana la 418.559 actiuni nou emise vor fi utilizate pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile asupra Societatii, ale beneficiarilor programului de stimulare si fidelizare de tip Stock Option Plan de la nivelul Societatii aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 28.04.2022 ('SOP'). 1.7. Orice actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale majorarii capitalului social; 1.8. Pretul de subscriere pentru o (1) actiune nou emisa va fi egal, in fiecare dintre cele doua etape, cu cea mai mare dintre urmatoarele valori: (i) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA, respectiv 2,0007 RON/actiune; (ii) valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale societatii, respectiv 1,9700 RON/actiune; Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o actiune nou emisa si valoarea nominala a actiunii va fi prima de emisiune; I.2. Stabilirea datei de 13.02.2024 ca data de inregistrare, data de 12.02.2024 ca ex-date, data de 14.02.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/LIH/LIH_20240125155919_5-Raport-curent-hotarare-AGEA-25-01-2024.pdf