This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative HAI

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare “Compania”) informeaza piata despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ('ASF') in data de 07.11.2023, asa cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 1165/08.11.2023 Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF: Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii inregistrati la data de inregistrare din 14.09.2023. Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 2,535876 drepturi de preferinta, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural inferior. Pretul pe actiune in prima etapa a fost stabilit la 1 leu / actiune. Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia aprobarii unui amendament la prospectul de oferta. Subscrierile se introduc din platforma de tranzactionare, meniul “Subscrieri/Adauga subscriere”. Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru procesarea' subscrierilor este de 27 lei pentru fiecare instructiune introdusa. Pentru detalii va rugam sa accesati: Publicarea Prospectului de majorare a capitalului prin aport in numerar https://bvb.ro/info/Raportari/HAI/HAI_20231110113234_Raport-Curent-HAI-38-2023-RO.pdf