This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative FRB

Conducerea Firebyte Games SA (denumita in continuare 'Compania') informeaza investitorii cu privire la faptul ca, in urma sedintei din data de 13.09.2023, Consiliul de Administratie a decis majorarea capitalului social al Companiei prin emisiunea unui numar de pana la 20.911.004 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune si o valoare nominala totala de 2.091.100,40 lei ('Actiunile Noi'), dupa cum urmeaza: I.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere: a) In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 29 septembrie 2023; si b) In timpul celei de-a doua etape, Actiunile Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa vor fi oferite spre subscriere intr-un plasament privat 1.1. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social. 1.2. Pretul de subscriere pentru o actiune noua va fi stabilit dupa cum urmeaza: a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 0,20 lei, b) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi de 0,21 lei. 1.3. Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune. 1.4. Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 29 septembrie 2023. 1.5. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 29 septembrie 2023, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute. 1.6. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate 1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de o (1) luna, fiind ulterioara datei de inregistrare de 29 septembrie 2023. 1.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 2 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central). 1.9. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior. 1.10. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social. I.2. Stabilirea datei de 29.09.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.09.2023 ca ex-date, 02.10.2023 ca data platii Pentru detalii va rugam sa accesati Decizia Consiliului de Administraie cu privire la majorarea capitalului social https://bvb.ro/info/Raportari/FRB/FRB_20230914085456_RC-majorare-CS-ro.pdf