This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative FP

FONDUL PROPRIETATEA S.A., va informeaza ca in data de 30.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1 Aprobarea valorii dividendului brut in cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat. I.2. Stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare, data de 16.05.2024 ca ex-date, 07.06.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/FP_20240430132822_Hotarari-AGEA-si-AGOA-30-aprilie-2024.pdf