This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative FOJE

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE, va informeaza ca in data de 30.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023, din care suma 9.061.301 lei ca dividend. Dividendul brut 0,8 lei/actiune. I.2. Stabilirea datei de 07.06.2024 ca data de inregistrare, data de 06.06.2024 ca ex-date, 28.06.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/FOJE/FOJE_20240430173906_Raport-Curent-AGOA-AGEA-30-04-2024.pdf