Notificare evenimente corporative EVER

EVERGENT INVESTMENTS S.A., va informam ca in data de 27.04.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea de dividende in valoare maxima de 82.712.573 milioane lei din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, compus din profitul net si castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI). Dividendul brut este in valoare de 0,09 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.06.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2023 ca ex-date, 28.06.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.