This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative DIGI

Digi Communications N.V., va informeaza ca in data de 18.08.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022. Dividendul brut este in valoare de 1 ron/actiune. I.2. Stabilirea datei de 31.08.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.08.2023 ca ex-date. Este de asteptat ca dividendele sa fie platite in data sau in jurul datei de 14.09.2023. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra. https://bvb.ro/infocont/infocont23/DIGI_20230818165520_Raport-curent-Hotarari-AGOA-DIGI-2023.pdf