This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CONQ

Contactoare S.A. Buzau, va informeaza ca in data de 29.01.2024, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis urmatoarele:

I.1. Se aproba anuntul prin care societatea Iasitex S.A. impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat isi exprima intentia privind initierea procedurii retragerii actionarilor societatii Contactoare'' S.A. Buzau, la pretul de 8,8934 lei/actiune. In conformitate cu prevederile ligislatiei pietei de capital, actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul Iasitex S.A., care initiaza procedura de retragere impreuna cu actionarii cu care actioneaza in mod concertat si pot notifica Intermediarul, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 31.01.2024 pana la data de 13.02.2024, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute (Anunt retragere actionari minoritari).

I.2. Actiunile Contactoare S.A. Buzau vor fi suspendate de la tranzactionare incepand cu data de 02.02.2024 ora 9:45.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt retragere actionari minoritari https://bvb.ro/info/Raportari/CONQ/CONQ-Anunt_Retragere_Actionari_Decizie_ASF_300124.pdf