This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CMVX

COMVEX SA CONSTANTA va informeaza ca in data de 28.08.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba distribuirea de dividende in suma totala de 149.999.525 lei, reprezentand parte din profitul inregistrat si nerepartizat de catre Societate in anul 2022, impreuna cu profiturile ramase nerepartizate din exercitiile financiare anterioare, respectiv 2008 - 2018, 2020 si 2021. Dividendul brut este in valoare de 12,8689 lei/actiune. I.2. Stabilirea datei de 13.09.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.09.2023 ca ex-date, 29.09.2023, ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor https://bvb.ro/info/Raportari/CMVX/CMVX_20230829102907_Raport-Curent-hotarari-AGOA-28-08-2023-pdf.pdf