This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CMF

COMELF S.A. va informeaza ca in data de 18.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net de 9.328.420 lei pe anul 2023, astfel: -Regularizare dividende interimare aferente perioadei 01.01.2023 - 30.06.2023( AGOA 26.10.2023), pe seama dividendelor anuale - 4.680.872 lei; -Dividende suplimentar de repartizat , dupa regularizare - 4.647.548 lei. Ca atare dividendul care se acorda in anul 2023 este de 0,415 lei brut/ actiune, din care achitat 0,208 lei /actiune sub forma de dividende interimare, repartizarea diferentei suplimentare de 0,207 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 29.08.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.08.2024 ca ex-date, 16.09.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/CMF_20240419070931_Raport-curent-conf-legii-24-din-2017-si-Reg-ASF-nr-5-din-201.pdf