This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CMF

COMELF S.A. va informam ca in data de 26.10.2023, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2023, din care suma de 4.680.872 lei lei pentru dividend. Dividend brut 0,208 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.11.2023 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.11.2023 ca ex-date, 29.11.2023 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont23/CMF_20231027071822_Raport-curent-conf-legii-24-din-2017-si-Reg-ASF-nr-5-din-201.pdf