This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative CLAIM

AIR CLAIM , va informam ca in data de 17.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023, din care suma de 1.540.000 lei, cu titlu de dividend. Dividendul brut este 0,35 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.05.2024 ca ex-date, data platii 21.05.2024.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/CLAIM/CLAIM_20240417135048_Raport-curent-hotarari-AGOA-si-AGEA-16-04-2024.pdf