This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative BRM

BERMAS S.A., va informeaza ca in data de 11.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2023, din care suma de 1.150.178 lei pentru dividende. De asemenea se aproba redistribuirea catre dividende a sumei de 293.896 lei din alte reserve constituite din profitul net al anilor precedent.Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,067 lei.

I.2. Stabilirea datei de 26.07.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 25.07.2024 ca ex-date si data de 19.08.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/BRM_20240411171306_Rap-Hotarari-AGA-2024.pdf