This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative ARTE

ARTEGO SA, va informeaza ca in data de 28.03.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2023, din care suma de 5.292.226 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,65217 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2024 ca ex-date, 31.05.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor https://www.bvb.ro/infocont/infocont24/ARTE_20240328152544_RAPORT-HOTARARE-AGOA-SI-AGEA-28-03-2024.pdf