This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative ARS

AEROSTAR S.A., va informam ca in data de 18.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2023, din care suma de 31.978.264,50 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,21 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.05.2024 ca ex-date, 30.05.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/ARS_20240419101301_RapCurent-Hotarari-RO-AGOA-Aerostar-SA---18-aprilie-2024.pdf