This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative AROBS

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumita in continuare 'Compania') informeaza piata in legatura cu publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ('ASF') in data de 30.05.2024, astfel cum se mentioneaza in Decizia ASF nr. 507/31.05.2024. Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operatiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF: Eveniment Data Etapa 1: subscrieri in baza drepturilor de preferinta 03.06.2024 - 04.07.2024 Publicarea raportului despre incheierea Etapei 1 05.07.2024 Etapa 2: plasament privat pentru actiunile ramase nesubscrise Stabilita printr-o decizie separata a Consiliului de Administratie

In cadrul Etapei 1 a majorarii capitalului social, actionarii vor putea subscrie actiunile noi la un pret de 0,93 lei / actiune. Pretul final de emisiune pentru o actiune noua subscrisa in timpul Etapei 1 va fi anuntat la momentul finalizarii Etapei 2, Plasamentul Privat. Astfel, in cazul in care, ulterior Plasamentului Privat, in cadrul caruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili ca pretul final de subscriere va fi mai mic decat pretul de 0,93 lei / actiuni, atunci Compania va returna investitorilor care au subscris in Etapa 1 la pretul maxim de 0,93 lei / actiune, diferenta dintre pretul la care au facut subscrierile initial si pretul final. Pentru subscrierea unei noi actiuni sunt necesare 5 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central). Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia aprobarii unui amendament la prospectul de oferta. Subscrierile se introduc din platforma de tranzactionare, meniul 'Subscrieri/Adauga subscriere'. Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru procesarea subscrierilor este de 27 lei pentru fiecare instructiune introdusa. Pentru detalii va rugam sa accesati Publicarea Prospectului de majorare a capitalului prin aport in numerar https://bvb.ro/infocont/infocont24/AROBS_20240531173016_Prospect---AROBS-TRANSILVANIA-SOFTWARE-SA.pdf