This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative AQ

AQUILA PART PROD COM va informam ca in data de 29.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba distribuirea dividendului brut in valoare de 0,07084 lei/ actiune. I.2. Stabilirea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.05.2024 ca ex-date, 06.06.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/infocont/infocont24/AQ_20240429170716_14-Raport-curent-AQUILA-Hot-r-ri-AGOA-AGEA-29-04-2024.pdf