This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative APP

APPRAISAL & VALUATION, va informeaza ca in data de 15.04.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele: I.1. Se aproba, repartizarea profitului realizat in anii anteriori sub forma de dividende, in suma de 400.000 lei, respectiv 0,3108 lei dividend brut per actiune. I.2. Stabilirea datei de 27.05.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.05.2024 ca ex-date, 17.06.2024 ca data platii. Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/APP/APP_20240416173623_RAPORT-CURENT-nr-6---AGOA-2024.pdf