This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative ELGS

ELECTROARGES SA ('Societatea') informeaza persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de oferta aferent operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 76 din data de 29.01.2024. In Etapa I a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, vor putea subscrie doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare - 01.09.2023, hotarata prin aceeasi AGEA. In Etapa I, numarul de actiuni nou emise care pot fi subscrise de un actionar indreptatit, in baza exercitarii drepturilor de preferinta detinute, se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere de 0,71884543, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural intreg inferior, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural intreg inferior, pretul de subscriere fiind 0,10 lei/actiune. Etapa II nu face obiectul si nu se va derula In baza prezentului Prospect Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia aprobarii unui amendament la prospectul de oferta. Subscrierile se introduc din platforma de tranzactionare, meniul 'Subscrieri/Adauga subscriere'. Tariful perceput de catre Depozitarul Central pentru procesarea subscrierilor este de 27 lei pentru fiecare instructiune introdusa. Pentru detalii va rugam sa accesati Publicarea Prospectului de majorare a capitalului prin aport in numerar https://www.bvb.ro/infocont/infocont24/ELGS_20240131095511_Prospect-Simplificat-Majorare-Capital-Social.pdf