This page is automatically translated from Romanian into English.

Notificare evenimente corporative BRNA

ROMNAV SA BRAILA va informeaza ca in data de 11.03.2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba ca din profitul aferent anului 2022 sa se repartizeze la dividende suma de 12.500.000 lei. Dividendul brut este in valoare de 5,7808 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 27.03.2024 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.03.2024 ca ex-date, 10.04.2024 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor. https://bvb.ro/info/Raportari/BRNA/BRNA_20240311124848_RC-hotarare-AGOA.pdf