Newsroom

UNIVERS SA

In data de 19 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie si fixeaza dividendul brut pe actiune, la valoarea de 1,72 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.03.2018 ca ex – date si data de 27.03.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.