Newsroom

TRANSCOM SA BUCURESTI

In data de 26 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar, cu suma maxima de 1.000.000 lei, de la valoarea actuala de 440.103,7 lei la valoarea maxima de 1.440.103,7 lei, prin emisiunea a maxim 10.000.000 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai Societatii inregistrate in registrul actionarilor Soecietatii la data de inregistrare stabilita, proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare. Pretul de subscriere in cadrul aceste etape va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,1 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 16.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.03.2018 ca ex – date si data de 19.03.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.