Newsroom

Oferta Publica Initiala ABN Systems International S.A. Bucuresti (ABN)

Bun gasit,

E bine sa stii ca prin BT Capital Partners poti participa in cadrul Ofertei Publice Primara Initiala de Vanzare ABN Systems International S.A. Bucuresti (ABN), care va avea loc in perioada 15 decembrie – 29 decembrie, avand urmatoarele caracteristici:

Obiectul ofertei: maxim 7.734.000 actiuni;

Subscriere: minim 200 actiuni

Intervalul de Pret de Oferta: este cuprins intre 5,18 si 5,69 RON/Actiune Oferita

Pretul de Subscriere: in Intervalul de Pret de Oferta, inclusiv capetele intervalului de Pret de Oferta. Pasul de pret penţru subscrierea actiunilor Oferite este de 0,17RON, putandu-se subscrie la urmatoarele niveluri de pret: 5,18; 5,35;  5,52;  5,69 RON/Actiune Oferita

Pretul de Oferta va fi stabilit in cadrul intervalului de Pretul de Oferta astfel:

(a) este cel mai mare nivel de pret la care numarul actiunilor subscrise valid insumate cu numarul actiunilor subscrise valid la nivelurile de pret superioare depasesc sau sunt egale cu Numarul de Actiuni Oferite (7.734.000 actiuni); si

(b) Pretul de Oferta inmultit cu numarul de actiuni subscrise valid indeplineste Conditia de succes (30 milioane RON).

In situatia in care numarul total al actiunilor subscrise valid in Oferta este mai mic decat Numarul de Actiuni Oferite (7.734.000 actiuni) si pretul minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila inmultit cu numarul total de actiuni subscrise valid indeplineste Conditia de succes (30 milioane RON), atunci Pretul de Oferta va fi pretul minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila.

In situatia in care pretul minim la care s-a realizat cel putin o subscriere valabila inmultit cu numarul total de actiuni subscrise valid nu indeplineste Conditia de succes (30 milioane RON), atunci Oferta nu este incheiata cu succes, iar pretul platit de Investitori le va fi inapoiat Investitorilor care au subscris in Oferta in conditiile descrise la pct. 5.1.5. O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.

Oferta poate fi inchisa anticipat, incepand cu a 2-a (doua) Zi Lucratoare din Perioada de Oferta, daca la finalul unei zile de subscriere se atinge pragul de subscriere de 75%, respectiv daca pana la acel moment au fost subscrise valabil cel putin 5.800.500 dintre Actiunile Oferite.

Metoda de alocare a actiunilor subscrise in cadrul Ofertei, in situatia indeplinirii Conditiei de Succes a Ofertei:

(i) Pret de Oferta < 5,69 RON/actiune (nivelul pragului maxim al intervalului de Pret de Oferta)

In cazul in care numarul total de actiuni subscrise valid la nivelul pragului maxim al intervalului de Pret de Oferta ( 5,69 RON/actiune) este mai mic decat Numarul de Actiuni Oferite (7.734.000 actiuni), primul criteriu de alocare este cel legat de pret. Astfel, vor primi alocare integrala toate subscrierile valide realizate la un pret mai mare decat Pretul de Oferta.

Pentru subscrierile realizate la nivelul de Pret de Oferta, alocarea va fi dupa principiul „Primul Venit – Primul Servit”.

Pentru subscrierile realizate la un pret sub Pretul de Oferta nu se va primi alocare.

(ii) Pret de Oferta =5,69 RON/actiune (nivelul pragului maxim al intervalului de Pret de Oferta)

In cazul in care numarul total de actiuni subscrise valid la nivelul pragului maxim al intervalului de Pret de Oferta ( 5,69 RON/actiune) depaseste sau atinge Numarul de Actiuni Oferite (7.734.000 actiuni), alocarea va fi „pro-rata” pentru subscrierile realizate valid la pretul maxim al Intervalului de Pret de Oferta.

Pentru subscrierile realizate la un pret sub Pretul de Oferta (sub pragul maxim in acest caz) nu se va primi alocare.

Aici gasesti decizia ASF privind aprobarea prospectului,  si ai detalii complete in prospectul de pe site-ul BVB (https://bvb.ro/info/Raportari/ABN/ABN-Prospect%20oferta.pdf).

Poti subscrie prin orice canal, inclusiv online in aplicatia BT Trade, pe parcursul Perioadei de Oferta, de la data de 15 decembrie 2021 pana la data de 29 decembrie 2021, in fiecare zi lucratoare in programul de lucru al Intemediarului sau al Participantilor Eligibili, dupa caz, si intre orele 10:00 AM si 12:00 PM (EET) in ultima zi a Perioadei de Oferta.

Poti efectua subscrieri multiple, la acelasi nivel sau niveluri diferite de pret, dar fiecare subscriere luata separat trebuie sa depaseasca subscrierea minima.

Subscrierile sunt irevocabile.

Spor la tranzactii profitabile,