Newsroom

Obligatiuni INVESTIA FINANCE S.A.

Societatea INVESTIA FINANCE S.A., in calitate de emitent, efectueaza in data de 23.03.2018 plata cuponului nr. 2 si a ratei a 2-a din principalul aferent obligatiunilor emise in anul 2017.
Rata dobanzii este fixa de 7% pe an.

Pentru detalii va rugam sa accesati Anunt plata cupon.