Newsroom

Notificare evenimente corporative WINE

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, va informam ca in data de 25 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, dividendul brut este in valoare de 0,95  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.07.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.07.2019 ca ex – date, 31.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.