Newsroom

Notificare evenimente corporative WINE

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, dividendul brut este in valoare de 0,51  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de : 23.08.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.08.2022 ca ex – date, 08.09.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.