Newsroom

Notificare evenimente corporative WINE

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, va informam ca in data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, dividendul brut este in valoare de 1,3  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de : 20.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.08.2021 ca ex – date, 09.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners